Bifokala glasögon

Bifokala glas är glas som likt progressiva glas justerar synfel för både närhåll och avstånd. I bifokala glas finns dock en synbar ruta vari närseendet är inslipat. Detta till skillnad från progressiva glas som är homogena, d.v.s. utan synbar ruta.


En del i vår äldre generation som är vana vid bifokala glas har svårt med tillvänjningen till progressiva glas. Med hänsyn till detta erbjuder vi en särskilt framtagen variant av progressiva glas som är just för förstagångsanvändaren av progressiva glas.

Våra bifokala glas

Våra bifokala glas håller samma höga kvalitet som resten av våra optiska produkter. De finns i olika varianter och med möjligheter till kombinationer vad gäller index (tjocklek), ytbehandlingar, fotokromatisk behandling, tillval, etc.

Bi-flexx

Bi-flexx är ett glas som har samma egenskaper som ett bifokalt glas, men utan synbar ruta. Bi-flexx finns i olika varianter och med mycket goda möjligheter till kombinationer (fullständig kompatibilitet) vad gäller index (tjocklek), ytbehandlingar, fotokromatisk behandling, tillval, etc.