Progressiva glas


Vi erbjuder ett flertal olika typer av progressiva glas. Variationer inom korridorlängd är det som avgör de förutsättningar hos det glaset som i sin tur bestämmer vilken klass det tillhör. Det handlar i korthet om hur mycket frihet man ger ögat och hur mycket huvudet behöver jobba när man använder sina glasögon.

Eftersom vi alltid strävar efter prisvärd kvalité och design, accepterar vi inte att någon av våra glas uppvisar brister i den visuella upplevelsen. Därför har vi gjort det enkelt att välja kvalitetsglas för alla, oavsett vad man är ute efter. Vi vill inte bidra till köp av ett glas som inte levererar det som förväntas av det, och tar ansvar för att du får rätt produkt från början. Därför har vi för progressiva glas skapat konceptet Bra, Bättre, Bäst.

Konceptet: Bra, Bättre, Bäst

I och med att vi bara saluför glas av hög och kompromisslös kvalitet, har vi gjort det enkelt att med säkerhet välja ett glas som uppfyller dina förväntningar. Med ett bra, ett bättre och ett glas som är bäst – säkerställer vi att det finns bra glas för alla. Oavsett ekonomisk förutsättning.

Vad innebär Bra, Bättre, Bäst?

Som nämnts ovan är det korridorlängden i glaset som avgör hur god användarvänligheten är. Allmänt gäller: ju bredare korridorlängd, desto mer frihet för ögat vid användning av glasögonen. Detta innebär i praktiken en mer komfortabel läsupplevelse med en högre korridorlängd.