Personuppgiftspolicy

Alloptik Sweden AB (Alloptik) värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. All behandling av personuppgifter gör Alloptik som personuppgiftsansvarig i enlighet med denna policy.

Som en förutsättning för att du som användare av webbplatsen ska kunna boka en tid via vår hemsida, behöver vi registrera personuppgifter.

I samband med att personuppgifter lämnas vid bokningen, ska information ges om personuppgiftsbehandlingen och även information om de rättigheter som finns för de som registreras.

Vilka uppgifter samlas in och varför?

Tidsbokning via webbplatsen

Alloptik behöver personuppgifterna för att kunna lägga in och hantera bokningar i boknings- och journalsystemet. De uppgifter som samlas in i detta sammanhang är som minst förnamn, efternamn och e-post. Bokningarna i vårt journalsystem baseras på personnummer, men av säkerhetsskäl ber vi aldrig om ditt personnummer vid bokning via vår webbplats.

Synundersökning

En bokning av synundersökning registreras med personnummer i vårt boknings- och journalsystem. Följande uppgifter samlas in vid bokning av synundersökning i butik:

Uppgifterna används som grund för journalföring ihop med personnummer. Uppgifterna används även för genomförande av köp kopplat till en journal – såsom synundersökning, glasögon och linser – samt där fakturering eller delbetalning är avtalad.

Personnummer behövs för att kunna föra journal vid synundersökning. Personuppgifterna lagras i vårt journalsystem. Endast Alloptiks anställda har åtkomst till journalsystemet.

Användning av uppgifter

Personuppgifterna används av Alloptik i följande ändamål:

Uppgifterna sparas tillsvidare enligt Patientdatalagen.

Utlämnande av uppgifter

Alloptik lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.

Rättigheter

Alla användare har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, samt att utan kostnad begära rättelse eller radering av uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag.

Cookies

Alloptik använder cookies för att generera besöksstatistik. En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på användarens enhet (mobil/dator). Informationen i filen används till exempel för att underlätta användning av webbplatsen. Den som inte vill acceptera cookies kan ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller informerar användaren varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom funktioner i webbläsaren kan vanligtvis också tidigare lagrade cookies raderas.

Dataintrång

Alloptik följer säkerhetsrutiner för datasäkerhet enligt modern standard. Alloptik hanterar personuppgifter i ett säkert digitalt journalsystem speciellt utformat för optikerverksamhet. Tillgång till journalsystemet tilldelas endast anställda hos Alloptik med behörighet. Trots detta kan Alloptik inte eliminera risken för obehörig aktivitet såsom oförutsett dataintrång eller cyberattack. Alloptik kan inte ta ansvar för eller ersätta eventuell skada uppkommen som följd av spridning av personuppgifter som läckt ut vid sådan aktivitet, som varit bortom Alloptiks kontroll.

Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!